Sekretesspolicy

Välkommen till HälsaOchFitness! Ditt privatliv är viktigt för oss och vi är åtagitna att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, och delar information om dig när du använder våra tjänster genom vår webbplats och andra digitala plattformar.

Vilken information samlar vi in?

 1. Personlig information: Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar dig för tjänster, prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i en tävling eller kampanj, eller på annat sätt kommunicerar med oss. Dessa uppgifter kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress, och andra kontaktuppgifter.
 2. Användningsinformation: När du besöker vår webbplats, samlar vi automatiskt in information om ditt användande av och interaktion med våra tjänster, inklusive IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, sidvisningar, och användningsmönster.
 3. Hälsorelaterad information: Om du väljer att tillhandahålla specifik hälsorelaterad information i samband med att använda vissa funktioner på vår plattform, behandlar vi dessa uppgifter för att kunna erbjuda dig personanpassade råd och tjänster.

Hur använder vi din information?

Din information används för att:

 • Erbjuda, underhålla och förbättra våra tjänster.
 • Administrera ditt konto och dina prenumerationer.
 • Kommunicera med dig, inklusive att skicka dig information om produkter, tjänster, kampanjer, nyheter, och evenemang som HälsaOchFitness tror kan vara av intresse för dig.
 • Svara på dina förfrågningar och tillhandahålla kundtjänst.
 • Genomföra forskning och analys för att förstå våra användare bättre och utveckla nya tjänster.
 • Övervaka och skydda säkerheten av våra tjänster, bekämpa spam, skadlig kod, bedrägerier och andra säkerhetsrisker.

Med vem delar vi din information?

Vi kan dela din information med:

 • Serviceleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet och som är bundna av kontraktuella skyldigheter att hålla personuppgifterna konfidentiella och använda dem endast i enlighet med våra instruktioner.
 • I händelse av en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan din information vara en del av de överförda tillgångarna.
 • Rättsliga och regulatoriska myndigheter, om vi är under en plikt att avslöja eller dela din personuppgifter för att uppfylla något lagligt krav.

Dina rättigheter och val

Som användare av HälsaOchFitness har du flera rättigheter kopplade till din information:

 • Rätt till tillgång: Du kan begära en kopia av den personliga information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Du kan begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig.
 • Rätt till radering: Du kan begära att vi raderar din personliga information, under vissa omständigheter.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot vår behandling av din personliga information.
 • Rätt till begränsning: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information, under vissa förutsättningar.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som tillhandahålls i denna policy.

Barns sekretess

Våra tjänster är inte riktade till personer under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 16 år. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personlig information från ett barn under 16 år vidtar vi steg för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till tid. När vi gör ändringar kommer vi att revidera datumet för ”senast uppdaterad” i toppen av policyn. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar den information vi samlar in.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy eller våra sekretesspraktiker, kontakta oss på vår kontaktsida

Ditt engagemang och förtroende är av största vikt för oss, och vi är engagerade i att skydda din personliga information och din rätt till privatliv. Tack för att du valt att vara en del av vår community på HälsaOchFitness.